VALberedningen


Valberedningens uppdrag är att granska utskottens sökperioder. Detta gör vi genom att sitta med på intervjuer och uttagningsmöten. Vi sköter en stor del av det adminstrativa arbetet runt sökperioderna och ser till att utskottsmedlemmarna sköter sig. Man kan med andra ord säga att allt som sker på LSEK går genom oss i VAL!

Valberedningen hanterar även orosanmälningar som kommer in under året. Har du upplevt något eller någon som gör dig otrygg inom Lärarsektionen så hör av dig till oss via val@lsek.se.

Vårt mål är att kvalitetssäkra det interna arbetet inom sektionen. För oss är målet att du som student ska kunna känna dig trygg med att alla sektionsaktiva, oavsett utskott eller arbetsgrupp, är valda på god grund och gör det de ska.
Vi är valberedningen