Styrdokument

Lärarsektionens stadgar och styrdokument är de dokument som bestämmer och beskriver hur Lärarsektionens arbete ska bedrivas. De innefattar bland annat vilka poster styrelsen och utskotten ska bestå av, vilka rättigheter man har som medlem, och mycket mer. StyrelseprotokollMedlemsprotokollLärarsektionens styrdokument