För dig som vill veta mer om lärarutbildningen har vi samlat viktig information nedan. 


I lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som du kan läsa mer om här:

VFU vid lärarutbildningen

Vi på lärarsektionen svarar gärna på utbildningsfrågor och arbetsmiljöfrågor, du kan mejla vårt Utbildningsutskott på uu@lsek.se. Du kan även höra av dig till studievägledningen vid frågor om utbildningen