UTBILDNING Som student har du rätt till en förstklassig och säker utbildning. Utbildningsutskottet finns till din hjälp för att upprätthålla detta. Du kan alltid vända dig till utskottet med frågor, funderingar eller problem gällande din utbildning och/eller arbetsmiljö. 


Studentärenden  

Du som är student har rätt till att få hjälp med problem och frågor av din sektion och kår. För att få hjälp eller svar på frågor kan du lämna in ett studentärende till Utbildningsutskottet:

Inlämning av studentärende

Studentrepresentation 

Enligt Högskolelagen (1992:1434, §7) ska det finnas studentrepresentation på alla universitet som ger studenter möjligheten att påverka sin utbildning. Att vara studentrepresentant innebär att du deltar i 
ämnesråd där du representerar ditt ämne för att föra fram din och dina medstudenters åsikter. Du förväntas delta på ca ett möte per termin och göra eventuella förberedelser samt fylla i en mötesrapport. Låter detta som något för dig?

Intresseanmälan för studentrepresentation

Har du varit på ämnesråd? Här kan du lämna mötesrapport om du är representant för GLP klicka här eller om du är representant på ÄLP klicka här
Studievägledning 

Studievägledningen finns för att hjälpa dig som student med dina studier. Med studievägledningen kan du planera dina studier, diskutera eventuella val, få hjälp med tillgodoräknanden, studieteknik eller få hjälp att lösa olika problem kopplade till din studiesituation. Studievägledare har tystnadsplikt. Boka tid med din studievägledare här.  

Studenthälsan 

Studenthälsan på Linköpings Universitet erbjuder dig som student hjälp med din hälsa och fokuserar på förebyggande arbete. Till studenthälsan kan du vända dig för bland annat stödsamtal och rådgivning. De erbjuder även kurser och föreläsningar inom olika hälsorelaterade ämnen. Läs mer om studenthälsan här

Lika Villkor 

Linköpings Universitet bedriver ett omfattande arbete för att främja lika möjligheter för alla samt motverka diskriminering. Detta arbete kallas för Lika Villkor. Du kan läsa mer om arbetet på liu.se/artikel/lika-villkor. 

Studera med funktionsvariation 

Har du en långvarig eller permanent funktionsvariation så som läs- och skrivsvårigheter har du rätt till stöd. För att få stöd behöver du ansöka om det, vilket du gör här. Du kan läsa mer om att studera med funktionsvariation på liu.se/studentstod/funktionsnedsattning.