Blivande student?

Hej och välkommen till Lärarsektionen på Linköpings Universitet. För dig som vill veta mer om lärarutbildningen har vi samlat viktig information nedan.

Idag finns det många lärarutbildningar på Linköpings universitet, du kan läsa om samtliga här. Vi i lärarsektionen representerar fyra av dessa:


I lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som du kan läsa mer om här:


Vi på lärarsektionen svarar gärna på utbildningsfrågor och arbetsmiljöfrågor, du kan mejla vårt Utbildningsutskott på uu@lsek.se. Du kan även höra av dig till studievägledningen vid frågor om utbildningen:

Följ oss på sociala medier!