ALU


Arbetslivsutskottets främsta syfte är att hjälpa lärarstudenterna att bli mer förberedda för det kommande arbetslivet. Detta gör vi genom att anordna gästföreläsningar och workshops i fortbildningssyfte. Vi lägger även ut information om eventuella extrajobb.

Sist men inte minst anordnar vi även LIAM, lärarutbildningarnas inspiration- och arbetsmarknadsmässa, som har en egen flik under utskott här på hemsidan, där kan du läsa mer om den. 

Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

alu@lsek.se 


LIAM

LIAM, lärarutbildningarnas inspiration- och arbetsmarknadsmässa. LIAM äger rum på hösten och för många studenter ses denna dag som en möjlighet att knyta nya kontakter till sitt framtida arbetsliv. På plats finns det representanter från olika kommuner, friskolor och organisationer som gärna vill möta framtida lärare. LIAM anordnas av ALU som är Lärarsektionens arbetslivsutskott.


I år hålls mässan den 25e september 10:00-16:00


HÄR ÄR VI I ALU