HEJ OCH VÄLKOMMEN!

Det är vi som är LSEk!

Du har hittat till Lärarsektionen vid Linköpings universitet, även kallad LSEK. Vi är en studentförening, av, med och för alla lärarstudenter på Campus Valla.


Blivande student?

För dig som vill veta mer om lärarutbildningen har vi samlat viktig information nedan.

Läs mer här


Bli medlem!

Om ni vill bli medlemar i lärarsektionen så kan ni bli det via kårservice hemsida.

Stötta sektionen och få förmåner! 

Våra utskott


Lärarsektionens utskott för sociala aktiviteter


Läxmästeriet


FOUL


Marknadsföringsutskottet

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet

Arbetslivsutskottet


Valberedningen


Internationella Relationer


LärarlistanVåra arbetsgrupper