Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att granska utskottens sökperioder. Detta gör vi genom att sitta med på intervjuer och uttagningsmöten. Vi sköter en stor del av det adminstrativa arbetet runt sökperioderna och ser till att utskottsmedlemmarna sköter sig. Man kan med andra ord säga att allt som sker på LSEK går genom oss i VAL! 

Vårt mål är att kvalitetssäkra det interna arbetet inom sektionen. För oss är målet att du som student ska kunna känna dig trygg med att alla sektionsaktiva, från festerister till utbildningsbevakare, är valda på god grund och gör det de ska.

Det är vi som är Valberedningen 2024

Malin Granlund

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot