Valberedningen

Valberedningen är en arbetsgrupp under lärarsektionen som har i uppdrag att granska och stödja sektionens intervju- och valprocesser. Det innebär att VAL närvarar vid samtliga intervjuer under utskottens uttagningsprocesser för att säkerställa att allt går rätt till. Vi har också i uppdrag att nominera nya kandidater till LSEK:s styrelse nästkommande verksamhetsår, som presenteras under årsmötet. 

Valberedningen röstas in under ett medlemsmöte av styrelsens medlemmar. Har du frågor eller är du intresserad av att engagera dig i nästkommande valberedning? Skicka iväg ett mail till  valberedningenlsek2022@gmail.com

Det är vi som är Valberedningen 2022

Johanna Olsson

Ordförande

Amilia Eklund

Ledamot

Rasmus Wramner

Ledamot

Ida Wohlinder Sehlstedt

Ledamot

Ylva Åkesson

Ledamot

Sarah Johnson

Ledamot

Wilma Andersson

Ledamot