LIAM

Det är vi som är Liam. Vi anordnar lärarutbildningarnas inspiration- och arbetsmarknadsmässa. För många studenter ses denna dag som en möjlighet att knyta nya kontakter till sitt framtida arbetsliv. På plats finns det representanter från olika kommuner, friskolor och organisationer som gärna vill möta framtida lärare. Vi arbetar hela året med att anordna en mässa som ger er denna möjlighet.

Nytt för år 2021 är att LIAM anordnas av NLU, som är lärarsektionens näringslivsutskott.

Vid frågor kontakta gärna oss!

nlu@lsek.se