LIAM

Det här är sidan för de som är intresserade av LIAM, lärarutbildningarnas inspiration- och arbetsmarknadsmässa. LIAM äger rum på hösten och för många studenter ses denna dag som en möjlighet att knyta nya kontakter till sitt framtida arbetsliv. På plats finns det representanter från olika kommuner, friskolor och organisationer som gärna vill möta framtida lärare. 

LIAM anordnas av ALU som är Lärarsektionens arbetslivsutskott.

Vid frågor, kontakta oss gärna! 

alu@lsek.se