FOUL

Det är vi som är FOUL 2021!

Lisa Hagberg
- Mat&Sittningsansvarig
Ellen Axelsson - Fadderansvarig/Sekreterare
Gustaf Weibull - Material
Michael Gülenay - App&Sponsansvarig
Amilia Eklund - General
Tove Rosenquist - Gyckelansvarig
Amanda Kopczak - Kassör
Jennie Appelqvist - Dryck&Lekansvarig
Felicia Åberg- Biljett & Bokningsansvarig
Mahir Cetina - PR&Designansvarig