Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottets främsta syfte är att hjälpa lärarstudenterna att bli mer förberedda för det kommande arbetslivet. Detta göra genom att vi ordnar workshops och gästföreläsningar i fortbildningssyfte. Vi har även ett samarbete kommunens vikariebank så att alla lärarstudenter har förtur.

Det är vi som är näringslivsutskottet 2022

Alice Nordström (För tillfället)

Chef 

Vakant för tillfället

Kassör 

Vakant för tillfället

Sekreterare & Vikariebanken

Vakant för tillfället

Event & Gästföreläsning

Vakant för tillfället

Marknadsföring