Styrelsen

Lärarsektionens styrelse består av en ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, medlemsansvarig, AMO, utbildningsbevakare samt en representant från vardera utskott. 

Vi ser till att lärarsektionen drivs framåt!

Det är vi som är Styrelsen 2021

Vice ordförande - Josefine Lindström viceordforande@lsek.se
MU-chef - Anton Tärnström mu@lsek.se
Ordförande - Kassandra Gille Wennerström ordforande@lsek.se
IR-chef - Louise Loe Andersson ir@lsek.se
LUS-chef - Nathalie Mattsson lus@lsek.se
FOUL general - Amilia Eklund foul@lsek.se
LÄX-chef - Sofi Enderin chef@laxmasteriet.se
UU-chef - Josefine Kilborn uu@lsek.se
Kassör - Viktor Söderberg kassor@lsek.se
Sekreterare & intendent - Sebastian Hennix sekreterare@lsek.se
AMO - Moa Karlsson amo@lsek.se
NLU-chef - Nicolas Bemba M'Foutiga nlu@lsek.se
LL-chef - Malin Grönroos lararlistan@lsek.se
Medlemsansvarig - Rim Winssi medlemsansvarig@lsek.se