Läxmästeriet

Läxmästeriet (LÄX) är Lärarsektionens festeri som anordnar fester och evenemang under året. Våra evenemang är till för både lärarstudenter och andra studenter på campus. Under året arrangerar vi evenemang som Fläx, Bli Bränd, DKG, Julfesten, Kravalentine och Suntrip. 

Du känner igen oss på våra stassar som har ett svart och ett rött ben, och våra hoodies med lila ryggmärken!

Oss hittar du enklast på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/Laxmasteriet, där kan du hålla koll på alla våra evenemang. Vi finns även på Instagram (@laxmasteriet). Följ oss gärna där också!

Det är vi som är LÄX 21/22

Chef - 
Vice Chef & Personal - Sofie Enderin
Mat & Sittning - Hanna Svennerlind
Biljett & Bokning - Tove Engberg 
Dekor & Tryck - Frida Sköldestig 
Kassör - Elvira Jakobsson
Gyckel, Ljud & Ljus - Sam Hermansson
Öl & Bar - Erik Hadfy
Märke & Tryck - Regina Niemi
Pr & Media - Julia Gustafsson
Material & Transport - Tilda Fremlèn
Spons - Nok Hongsamrong
Lek - Ylva Åkesson