Lärarlistan

LL, Lärarlistan, är både ett utskott i lärarsektionen och ledamöter i StuFFs (kårens) fullmäktige. Vi i listan sitter med och bestämmer vad studentkåren ska arbeta med, något som i allra högsta grad påverkar just dig! Antalet medlemmar i LL varierar från år till år och likaså även mandaten vi har i fullmäktige. 


Har du förslag på något som borde ändras? Tveka inte att höra av dig till oss med förslag eller synpunkter! Och du vet väl att som StuFF-medlem (Lsek-medlem) har du även rätt att sitta med på fullmäktigemöten om du vill!

Du kan nå oss via våra sociala medier:
Instagram
Facebook

Det är jag som är lärarlistan 2021

Chef - Malin Grönroos lararlistan@lsek.se