UTSKOTT

Våra Utskott

LSEK består av en styrelse, åtta utskott, tre arbetsgrupper och våra medlemmar! Här kan du läsa mer om alla olika grupper som jobbar inom Lärarsektionen!