Marknadsföringsutskottet

Marknadsföringsutskottet är det utskott i Lärarsektionen som har ansvaret för marknadsföringen. Vi dokumenterar sektionens olika aktiviteter genom foto och film, samt ger de andra utskotten och arbetsgrupperna stöd och hjälp med deras marknadsföring, genom bl.a. grafiskt material. Det grafiska materialet kan vara exempelvis affischer och flyers till olika event, roll-ups eller logotyper.

Men vi gör även mycket annat! Exempel på sådant vi gjort under året är att vi hjälpt till med gruppfoton, sett till att flera av utskotten fått snygga och representativa gruppfoton som de kan använda till sina respektive sidor på Facebook.Vi består av:
Chef - Anton Gustavsson 
PR & webbansvarig - Frida Strand
Filmansvarig - Hugo Åhs 
Fotoansvarig - Alicia Jonsson 
Fotoansvarig - Julia Edinius 

Gilla oss på facebook och på instagram på @LSEK_LiU samt @marknadsforingsutskottet för att få maximal uppdatering om vad som händer i LSEK.

Kontakt? - mu@lsek.se