Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är det utskott i Lärarsektionen som arbetar med utbildningsfrågor. Vi bedriver
utbildningsbevakning, arbetar med arbetsmiljöfrågor och anordnar pluggstugor och andra
utbildningsrelaterade aktiviteter för er studenter.

Till oss kan du vända dig med frågor om:
Utbildning:
Exempelvis om tentan inte blivit rättad i tid
eller om föreläsningar och seminarium inte
håller god kvalitet.

Arbetsmiljö:
Exempelvis om det är för kallt i lokaler på
campus eller vid diskriminering av handledare,
lärare eller klasskamrater.

LIUS REGELVERK
http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva

Vill du också vara med och påverka din utbildning? Bli studentrepresentant!
Att vara studentrepresentant innebär att du har möjlighet att påverka dina studier genom att delta i
ämnesråd där du representerar ditt ämne för att föra fram din och dina medstudenters åsikter. Du
kan skicka in en intresseanmälan på via formuläret nedan så kontaktar vi dig med mer information.
Intresseanmälan studentrepresentant

Om du har frågor eller funderingar till UU kan du kontakta oss på: Uu@lsek.se
Missa inte nyheter och events från utbildningsutskottet, gilla oss på facebook!
https://www.facebook.com/utbildningsutskottet