Utbildning

 

Som student har du rätt till en förstklassig och säker utbildning. Utbildningsutskottet finns till din hjälp för att upprätthålla detta. Du kan alltid vända dig till utskottet med frågor, funderingar eller problem gällande din utbildning och/eller arbetsmiljö. 

Studentärenden  
Du som är student har rätt till att få hjälp med problem och frågor av din sektion och kår. För att få hjälp eller svar på frågor kan du lämna in ett studentärende till Utbildningsutskottet: Inlämning av studentärende

Studentrepresentation 
Enligt Högskolelagen (1992:1434, §7) ska det finnas studentrepresentation på alla universitet som ger studenter möjligheten att påverka sin utbildning. Att vara studentrepresentant innebär att du deltar i 
ämnesråd där du representerar ditt ämne för att föra fram din och dina medstudenters åsikter. Du förväntas delta på ca ett möte per termin och göra eventuella förberedelser samt fylla i en mötesrapport. Låter detta som något för dig? Intresseanmälan för studentrepresentation  

Studievägledning 
Studievägledningen finns för att hjälpa dig som student med dina studier. Med studievägledningen kan du planera dina studier, diskutera eventuella val, få hjälp med tillgodoräknanden, studieteknik eller få hjälp att lösa olika problem kopplade till din studiesituation. Studievägledare har tystnadsplikt. Boka tid med din studievägledare här.  

Studenthälsan 
Studenthälsan på Linköpings Universitet erbjuder dig som student hjälp med din hälsa och fokuserar på förebyggande arbete. Till studenthälsan kan du vända dig för bland annat stödsamtal och rådgivning. De erbjuder även kurser och föreläsningar inom olika hälsorelaterade ämnen. Läs mer om studenthälsan här.  

Lika Villkor 
Linköpings Universitet bedriver ett omfattande arbete för att främja lika möjligheter för alla samt motverka diskriminering. Detta arbete kallas för Lika Villkor. Du kan läsa mer om arbetet på liu.se/artikel/lika-villkor

Studera med funktionsvariation 
Har du en långvarig eller permanent funktionsvariation så som läs- och skrivsvårigheter har du rätt till stöd. För att få stöd behöver du ansöka om det, vilket du gör här. Du kan läsa mer om att studera med funktionsvariation på liu.se/studentstod/funktionsnedsattning
 
Vill du ha information du inte hittade här? Kanske kan Liu Student vara till hjälp.