Styrelsen

Lärarsektionens styrelse består av en ordförande, vice ordförande, kassör, ledamot, sekreterare, medlemsansvarig, AMO, samt 7 utskottschefer.