Det här är LSEK!

Hej och välkommen! Du har hittat till Lärarsektionen vid Linköpings universitet, även kallad LSEK. Vi är en studentförening, av, med och för alla lärarstudenter på Campus Valla.

Lärarsektionen bildades på våren 2002, genom en sammanslagning av Grundskolelärarsektionen Grus, Gymnasielärarsektionen Gylf samt Slöjdlärarsektionen. Sedan dess har Lärarsektionen representerat samtliga lärarstudenter vid Campus Valla, samt studenter vid närliggande fristående kurser, som t ex pedagogik.

LSEK jobbar för att alla studenter som har en anknytning till Lärarutbildningen på Campus Valla ska få en så bra, säker, givande, rolig och vettig utbildning och studietid som möjligt! Det gör vi i sektionen genom arbeten i styrelsen och de olika utskotten som finns. LSEK finns här för dig alla dagar i veckan.

Med tanke på omständigheterna med den nuvarande pandemin så har vi i styrelsen beslutat om vi kommer ha en frågestund på Zoom varje onsdag mellan 12.15 - 13.00. Vi kommer även ha frågestunder på Lseks Instagarm löpande under vårterminen där ni kan ställa frågor.
Välkommen in på Zoom

MVH / Lärarsektionen