Bli medlem!

2021-10-14

Hantering av personuppgifter

LSEK har som du kanske vet en ny integritetspolicy som kommer att påverka hur sektionen hanterar personuppgifter. Denna har skapats bland annat i samband med GDPR. I LSEK är styrelsen ansvarig för hanteringen av personuppgifter och kontaktpersonen är sektionens medlemsansvariga,  medlemsansvarig@lsek.se.

Som medlem lagras dina uppgifter för att medlemskap ska kunna kontrolleras och för att kunna skicka ut information, tillgång till uppgifterna har ansvarig på StuFF samt LSEKs medlemsansvariga som kan dela med sig av viss information till styrelsen. Uppgifterna sparas under tiden du är medlem i sektionen. Om du är sektionsaktiv har sektionen samlat in kontaktuppgifter till dig som kommer att sparas under tiden du är aktiv, styrelsen har tillgång till dessa uppgifter. Om du köpt saker åt sektionen eller dess verksamhet har, lämnat in information om bankuppgifter i samband med utbetalning, av bokföringsskäl måste dess sparas i 7 år. Mer information finns i det bifogade dokumentet.

Du har rätt att få reda på vilken information som sektionen har lagrat om dig, du har rätt att rätta eller ta bort information. Du kan också begära information om vilka uppgifter som finns lagrade. Slutligen har du också rätt att klaga på hur sektionen hanterar dina personuppgifter.

Har du några frågor om detta? Kontakta gärna medlemsansvarig@lsek.se 

Hur blir man medlem?

För att bli medlem i lärarsektionen måste du betala in en medlemsavgift.

Priser:
150 kronor per halvår
200 kronor per helår
580 kronor för 6 terminer (3 år)
640 kronor för 8 terminer (4 år)
700 kronor för 10 terminer (5 år)

Som medlem i lärarsektionen blir du automatiskt kårmedlem i StuFF! För att läsa mer om vad ditt meldemskap i StuFF innebär, klicka HÄR!


Betalsätt

Du kan betala ditt medlemskap via nätet på StuFFs hemsida: 

Medlemsportalen