Medlemsförmåner

Genom att vara medlem i LSEK får du tillgång till flera olika förmåner.

Som medlem stöttar du sektionen att:

Agera lärarstudentens språkrör mot lärarutbildningens programledning, kåren och universitetet.

Aktivt arbeta med att göra lärarstudentens arbetsmiljö så god som möjligt.
Aktivt arbeta med att bevaka din utbildning för att den skall hålla en hög standard.
Erbjuda ett studiesocialt liv som både innehåller vardagliga aktiviteter och större evenemang.

Medlemmar äger rätt att:

Rösta på sektionens stormöten och medlemsmöten.

Få fråga behandlad av vederbörande organ i sektionen.

Som medlem kan du:

Bli aktiv inom sektionen i olika utskott eller arbetsgrupper.

Vara fadder under nolle-p.

Som medlem får du:

  • Gå på Hurteriets träningar som är 2 gånger i veckan.
  • 10 kr subventionerat pris på mat under lärarpubar.
  • Beställa arbete av Marknadsföringsutskottet.
  • Äska pengar från sektionen till projekt eller som trivselpengar. Enda kravet är att projektet eller trivselpengarna är tillgängligt för sektionens medlemmar. Vill du äska pengar? Fyll i denna och maila till info@lsek.se alternativt lämna till styrelsen. 
  • Rabatt på utvalda evenemang inom sektionen.
  • Bli uppdaterad om evenemang som sektionen erbjuder.
  • Möjlighet att delta på medlemsexklusiva evenemang så som exempelvis supermegaspelkvällar och liknande
* Definition på arbetsgrupp återfinnes i sektionens stadgar under rubriken Stadgar rörande organisation, Kap 5 Arbetsgrupper.