Marknadsföringsutskottet

Marknadsföringsutskottet är det utskott i Lärarsektionen som har ansvaret för marknadsföringen. Vi dokumenterar sektionens olika aktiviteter genom foto och film, samt ger de andra utskotten och arbetsgrupperna stöd och hjälp med deras marknadsföring, genom bl.a. grafiskt material. Det grafiska materialet kan vara exempelvis affischer och flyers till olika event, roll-ups eller logotyper.

Men vi gör även mycket annat! Exempel på sådant vi gjort under året är att vi hjälpt till med gruppfoton, sett till att flera av utskotten fått snygga och representativa gruppfoton som de kan använda till sina respektive Gilla-sidor på Facebook. Vi kommer se till att Nolle-P dokumenteras på bästa möjliga sätt, att alla utskott får synas ordentligt och att du som medlem får insyn i sektionen som helhet.

Gilla oss på facebook och på instagram på LSEK_LiU för att få maximal uppdatering om vad som händer i LSEK.

Kontakt? - mu@lsek.se