FOUL

Det är vi som är FOUL 2020:
General - Victor Andersson
Kontakt: foulgeneral@lsek.se
Fadderansvarig & sekreterare - Linnéa Edström
Kontakt: fadderansvarigfoul@gmail.com
Kassör - David Nordin
Kontakt: foulkassor@gmail.com
Spons & app - Hugo Lagerkrans 
Material & inköp - Simon Liljeqvist 
PR & design - Cajsa Sundelin 
Mat & sittning - Klara Malm 
Gyckel - Jonathan Sherin 
Biljett & Bokning - Julia Gundmark
Dryck & lek - Emma Hadfy