Blivande student?

Hej och välkommen till Lärarsektionen på Linköpings Universitet. För dig som vill veta mer om lärarutbildningen har vi samlat viktig information nedan.

Idag finns det många lärarutbildningar på Linköpings universitet, du kan läsa om samtliga här. Vi i lärarsektionen representerar fyra av dessa:

Lärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp 

Lärare i årskurs 4-6, 240 hp 

Ämneslärare i årskurs 7-9, 240 hp 

Ämneslärare i gymnasieskolan, 300-330 hp

 

I lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som du kan läsa mer om här:

VFU vid lärarutbildningen

Vi på lärarsektionen svarar gärna på utbildningsfrågor och arbetsmiljöfrågor, du kan mejla vårt Utbildningsutskott på uu@lsek.se. Du kan även höra av dig till studievägledningen vid frågor om utbildningen:

Kontaktinformation till studievägledningen


Kolla vad kul vi har här på lärarlinjen!

BostadUniversitetet​​​​​​​