Styrdokument

Här hittar du bland annat våra stadgar och policydokument!


Lärarsektionens stadgar

Lärarsektionens policydokument

Lärarsektionens reglementessamling

 

© Copyright 2017, Lärarsektionen vid Linköpings Universitet